Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 65657

Cải cách hành chính

Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao

Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Kế hoạch về áp dụng, duy trì và cải tiến mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch về áp dụng, duy trì và cải tiến mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mục tiêu chất lượng năm 2022

Mục tiêu chất lượng năm 2022

Xem chi tiết

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Về tiếp tục tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày”

Về tiếp tục tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày”

Xem chi tiết

Thông tin nhân sự Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo Quyết định số 973/QĐ-SVHTT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về cử công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

Thông tin nhân sự Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo Quyết định số 973/QĐ-SVHTT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về cử công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Về thay đổi thời gian tổ chức thực hiện Tuần lễ "Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày"

Về thay đổi thời gian tổ chức thực hiện Tuần lễ "Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày"

Xem chi tiết

Về thay đổi phương thức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Về thay đổi phương thức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết

Về Tổ chức tuần lễ "Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày"

Về Tổ chức tuần lễ "Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày"

Xem chi tiết

Về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem chi tiết