Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 66658

Cải cách hành chính

Sở văn hóa và Thể thao cung cấp thông tin nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ Sở Văn hóa và Thể thao

"Thực hiện khoản 7 Điều 9 nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể...

Xem chi tiết

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố

"Ngày 15 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố." (Đính kèm Quyết định và Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết...

Xem chi tiết

Thông báo về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Xem chi tiết

Thông báo về việc cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân Thành phố

Thông báo về việc cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân Thành phố

Xem chi tiết

Thông báo về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao trong thời gian tới

Thông báo về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao trong thời gian tới

Xem chi tiết

Thông tin công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

Thông tin công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Xem chi tiết

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Thông báo về việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

Thông báo về việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết