Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 82514

Bảo tàng bảo tồn

Góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí tham quan các bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng Nghị quyết quy định phí tham quan các bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo Nghị quyết, gồm: - (1) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân...

Xem chi tiết

Ngày Quốc tế Bảo tàng 2024 “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”

Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2024 là dịp để nhấn mạnh vai trò then chốt của các thiết chế văn hóa trong việc cung cấp một trải nghiệm giáo dục toàn diện. Trong đó, bảo tàng có vai trò như là các trung tâm khuyến khích học tập, thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo và xây dựng tư duy...

Xem chi tiết

TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “DU XUÂN - CỔ NGOẠN” TẠI BẢO TÀNG THÀNH PHỐ HỒ HỒ CHÍ MINH

Chào mừng Xuân Giáp Thìn - 2024, sáng ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cổ vật Thành phố phối hợp với Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Du xuân - Cổ ngoạn”.

Xem chi tiết

KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ: “LONG VÂN KHÁNH HỘI – HÌNH TƯỢNG RỒNG TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM”

Sáng ngày 25/12, Bảo tàng Lịch TP.HCM khai mạc trưng bày chuyên đề “Long Vân khánh hội – Hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam”.

Xem chi tiết

KHAI MẠC “TUẦN LỄ KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH” TẠI NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ” GẮN VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ VỚI THỂ DỤC THỂ THAO”

Nhằm tạo sự lan toả về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiết thực thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 172-NQ/ĐU ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành...

Xem chi tiết

KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “KỶ VẬT THỜI KHÁNG CHIẾN”

Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2023, chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2023), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Kỷ vật thời kháng chiến”.

Xem chi tiết

TPHCM tiếp nhận bộ sưu tập hơn 200 tranh quý của họa sĩ Lê Bá Đảng tại Pháp

TPHCM tiếp nhận bộ sưu tập hơn 200 tranh quý của họa sĩ Lê Bá Đảng tại Pháp

Xem chi tiết

Bảo tồn và phát huy giá trị đình làng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tồn và phát huy giá trị đình làng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG NHÂN KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CỦA NGƯỜI (20/8/1888 - 20/8/2021)

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG NHÂN KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CỦA NGƯỜI (20/8/1888 - 20/8/2021)

Xem chi tiết

Khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tàng và bảo tồn di tích (Khu vực phía Nam)

Khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tàng và bảo tồn di tích (Khu vực phía Nam)

Xem chi tiết