Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 89392

Tuyên truyền cổ động - Triển lãm

HỌP BÁO GIỚI THIỆU KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “Sự kiện Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước. Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại”

HỌP BÁO GIỚI THIỆU KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “Sự kiện Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước. Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại”

Xem chi tiết

GIỚI THIỆU KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước. Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại”

GIỚI THIỆU KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước. Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại”

Xem chi tiết

Về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Xem chi tiết

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 TẠI SÀI GÒN - CHỢ LỚN - GIA ĐỊNH

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 TẠI SÀI GÒN - CHỢ LỚN - GIA ĐỊNH

Xem chi tiết

Triển lãm rạng ngời mùa thu Tháng Tám năm 1945

Triển lãm rạng ngời mùa thu Tháng Tám năm 1945

Xem chi tiết

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Xem chi tiết

Diễu hành xe tuyên truyền cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Diễu hành xe tuyên truyền cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Khai mạc hội thi tuyên truyền lưu động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Khai mạc hội thi tuyên truyền lưu động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Xem chi tiết

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Truyền thông trong kháng chiến”

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Truyền thông trong kháng chiến”

Xem chi tiết