Gia đình

Kế hoạch số 1036/KH-SVHTT về Tổ chức thực hiện phương thức đánh giá sự hài lòng hạnh phúc “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc”

14/03/2024 10:31

Căn cứ Kế hoạch số 2824/KH-UBND ngày 26/6/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức thực hiện đề án “Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” năm 2023 và năm 2024,

Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 1036/KH-SVHTT ngày 13 tháng 3 năm 2024 về Tổ chức Tổ chức thực hiện phương thức đánh giá sự hài lòng hạnh phúc “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc” của đề án “Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn Thành phố và địa bàn thí điểm.

Tài liệu đính kèm:

1. Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc: Tải tại đây,

2. Kế hoạch số 1036/KH-SVHTT ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao: Tải tại đây,

3. Mẫu đánh giá (dành cho Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể Thành phố): Tải tại đây,

4. Hướng dẫn đánh giá dành cho quận, huyện, thành phố Thủ Đức và địa bàn thí điểm: Tải tại đây

Thu Hiền
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647413