Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 03 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy trình về thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2022

29/06/2023 01:55
Nội dung Quyết định cụ thể: Tải tại đây.
Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6693662