Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy

Quyết định số 1449/QĐ-SVHTT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

29/06/2023 01:54
Nội dung Quyết định cụ thể: Tải tại đây.
Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6693462