Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy

Báo cáo số 3037/SVHTT-TCPC ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035

29/06/2023 01:55
Nội dung Báo cáo cụ thể: Tải tại đây.
Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6693611