Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy

Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm đối với 26 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

29/06/2023 01:54

Nội dung Quyết định cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6693647