Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy

Đề án số 01-ĐA/TU ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035

29/06/2023 01:54

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035.

Nội dung Đề án cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6693633