Văn học

Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

17/11/2009 03:54

Thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, triển khai Kế hoạch năm 2009 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư, đây là lớp học thứ ba trong cả nước (sau khu vực miền bắc và miền trung) nhằm bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho những người đang làm công tác lý luận, phê bình và chỉ đạo quản lý văn học, nghệ thuật. 
Hơn 100 học viên là những người đang làm công tác lý luận, phê bình và chỉ đạo, quản lý văn học, nghệ thuật ở 19 tỉnh, thành phố khu vực miền nam tham dự lớp học. GS,TS Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương dự và phát biểu khai mạc lớp học.

Trong một tuần, các học viên sẽ được bồi dưỡng sáu chuyên đề về: Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH; Công tác tư tưởng thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH; Quá trình hình thành, phát triển đường lối văn hóa, văn nghệ của Ðảng; Những nội dung cơ bản và mới trong Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị; Tình hình nghiên cứu lý luận văn nghệ ở nước ta hiện nay; Tình hình phê bình văn nghệ ở nước ta hiện nay.

Cinet
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 4272067