Văn học

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam: Trao tặng Giải thưởng văn học năm 2009

01/12/2009 03:54

Về thơ, các tác phẩm đã được trao thưởng gồm: 01 giải B được trao cho Tập thơ “Sông Cầu đang chảy đâu đây” của Lưu Thị Bạch Liễu (dân tộc Kinh); 01 giải C thuộc về Tập thơ “Bạn với cỏ cây” của Hồ Thủy Giang (dân tộc Kinh) và 01 giải Khuyến khích được trao cho tác phẩm “Hát quanh bếp lửa” của Bùi Nhị Lê (dân tộc Mường).

Về văn xuôi, có 8 giải đã được trao thưởng bao gồm: 02 giải B: “Tháng giêng một vòng dao quắm” - tập tản văn của Y Phương (dân tộc Tày) và “Sao Tổn Khuống” của Hoàng Thế Sinh (dân tộc Kinh); 03 giải C được trao cho các tác giả: Đinh Công Diệp (dân tộc Kinh), Tống Ngọc Hân (dân tộc Kinh) và Nông Văn Kim (dân tộc Tày); 03 giải Khuyến khích được trao cho các tác giả: Mã A Lềnh (dân tộc Mông), Nguyễn Liên (dân tộc Kinh) và Khôi Nguyên (dân tộc Kinh).

Được biết, Giải thưởng chuyên ngành văn học - nghệ thuật dành cho các hội viên có tác phẩm nổi bật nhất trong năm của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã được thực hiện từ năm 1997.

K.A
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2495902