Văn học

Bế mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

24/11/2009 03:54

Có 126 học viên là những người đang làm công tác lý luận, phê bình và chỉ đạo quản lý văn học, nghệ thuật ở 19 tỉnh, thành phố khu vực phía nam tham dự lớp học. GS, TS Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương dự lễ bế mạc cùng PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư, Trưởng ban tổ chức lớp học.

Trong một tuần học tập, các học viên đã được bồi dưỡng sáu chuyên đề về: Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH; Công tác tư tưởng thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH; Quá trình hình thành, phát triển đường lối văn hóa, văn nghệ của Ðảng; Những nội dung cơ bản và mới trong Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị; Tình hình nghiên cứu lý luận và phê bình văn nghệ ở nước ta hiện nay.

Tại buổi lễ có 125/126 học viên được nhận Giấy chứng nhận của lớp học; trong đó có 69 học viên đạt loại A và 56 học viên đạt loại B.

Nhân dân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2496047