Cải cách hành chính

Về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2022 - 2025 theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

23/06/2022 04:06

Triển khai Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 2537/SVHTT-VP ngày 22 tháng 6 năm 2022 nhằm tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác CCHC, tạo ra được bước đột phá mạnh mẽ và vượt trội trong công tác CCHC tại Sở Văn hóa và Thể thao trong thời gian tới.

Nội dung Công văn cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6694926