Hoạt động của Sở

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025

23/09/2022 03:34

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ nói riêng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, lưu truyền, sáng tạo và truyền dạy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trong cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và Nhân dân Thành phố; đồng thời có chính sách đãi ngộ, khen thưởng cho các nghệ nhân Đờn ca tài tử có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 2720/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Bà Diệp Bửu Chi - Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Thành phố; Đại diện Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố; Sở Du lịch Thành phố; Trung tâm Văn hóa Thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin của 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị đã tổng kết quá trình triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022 và triển khai Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 với 10 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

1. Tổ chức nghiên cứu xây dựng đề cương và biên tập thành sách về quá trình hình thành và phát triển Đờn ca tài tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức sưu tầm, tập hợp những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có liên quan đến nghệ thuật Đờn ca tài tử và nghiên cứu chính sách tài chính, đầu tư để sưu tầm, sử dụng, quản lý những di sản này.

3. Xây dựng, biên tập chương trình truyền hình về lịch sử phát triển Đờn ca tài tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Xây dựng giáo trình, giáo án, đội ngũ giáo viên để giảng dạy Đờn ca  tài tử cho học sinh.

5. Xây dựng chính sách đầu tư và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm Đờn ca tài tử.

6. Xây dựng chính sách phát triển tài năng để đào tạo, bồi dưỡng.

7. Tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

8. Xây dựng đề án phát triển một số điểm trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử trên địa bàn Thành phố để phục vụ khách du lịch.

9. Nghiên cứu và hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày/nhà trưng bày/bảo tàng tư nhân về di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ.

10. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe 11 ý kiến phát biểu về thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử tại địa phương trong thời gian qua, đồng thời các đại biểu tham dự đã tham gia đề xuất ý kiến để phát huy giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử trong thời gian tới, đặc biệt là việc đưa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử vào khai thác du lịch. Qua hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ và đồng hành của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan trong thời gian tới để các hoạt động liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy gái trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử được tổ chức sâu rộng, lan tỏa hơn.

Một số hình ảnh của hội nghị:

Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu chỉ đạo

Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Chánh phát biểu

Đại diện Trung tâm Văn hóa Thành phố phát biểu

Minh Nguyệt
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6690169