Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Lịch hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/10/2020 05:04

Căn cứ kế hoạch chung của Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Lịch hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tải tại đây

 

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650454