Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Bài phát thanh tuyên truyền cổ động: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

23/10/2020 02:23

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 5910/SVHTT-TTTL ngày 06 tháng 10 năm 2020 về phát thanh tuyên truyền cổ động.

Nội dung Bài phát thanh: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647408