Đấu thầu

Lắp dựng mái che, hệ thống vách ngăn xung quanh, điện, thảm trải sàn và palet nhựa, bàn ghế,..

11/11/2016 03:44

1. Tên gói thầu: lắp dựng mái che, hệ thống vách ngăn xung quanh, điện, thảm trải sàn và palet nhựa, bàn ghế,..

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 2.600.000.000 VND

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê đơn vị tổ chức lắp dựng mái che, hệ thống vách ngăn xung quanh, điện, thảm trải sàn và palet nhựa, bàn ghế,… phục vụ tổ chức hoạt động Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập năm 2016 từ 01/12/2016 đến 03/12/2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.

2. Tên dự toán mua sắm (đối với mua sắm thường xuyên): phục vụ tổ chức hoạt động Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập năm 2016 từ 01/12/2016 đến 03/12/2016

3. Nguồn vốn: Kinh phí Lễ năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ  14giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao, địa chỉ số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, điện thoại: 08.38225634, fax: 08.38223.221, email: kehoachvhttdl@yahoo.com

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng, VNĐ).

9. Bảo đảm dự thầu: 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.  

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm  2016.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2016.


Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650566