Đấu thầu

Thông báo mời thầu: Lắp dựng hệ thống màn hình LED tại Công viên Tượng đài Bác

09/12/2016 08:26

1. Tên gói thầu: Lắp dựng hệ thống  màn hình LED tại Công viên Tượng đài Bác

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 250.000.000 VND

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê đơn vị tổ chức lắp dựng hệ thống màn hình Led tại Công viên Tượng đài Bác phục vụ tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn từ 19/12/2016 đến 22/12/2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.

2. Tên dự toán mua sắm (đối với mua sắm thường xuyên): các gói thầu phục vụ tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn từ 19/12/2016 đến 22/12/2016

3. Nguồn vốn: Kinh phí Lễ năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00  phút, ngày 07 tháng 12 năm 2016 đến trước 08 giờ 00  phút, ngày 14  tháng 12 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao, địa chỉ số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, điện thoại: 08.38225634, fax: 08.38223.221, email: kehoachvhttdl@yahoo.com

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng, VNĐ).

9. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng (Ba  triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.  

10. Thời điểm đóng thầu:  08  giờ  00 phút, ngày 14 tháng 12 năm  2016.

11. Thời điểm mở thầu:   08 giờ 30  phút, ngày  14 tháng 12 năm 2016.
Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650322