Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”

14/10/2020 05:04

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và trong không khí sôi nổi thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025), nhằm khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh và tìm ra những giải pháp để thực hiện tốt nhất những Di huấn của Người trong quá trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Sáng ngày 09/10/2020, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: PGS, TS. Nguyễn Tấn Phát – Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Vũ Mạnh Hà – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; Ths. Lưu Thị Tuyết Trinh – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực II, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, các Bảo tàng và Di tích, thuộc Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước và các bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, các trường đại học cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đến dự và đưa tin về Hội thảo.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, Ths Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mục tiêu của Hội thảo tập trung làm rõ những giá trị về lý luận và từ thực tế lịch sử của cách mạng Việt Nam, tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn của Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đó, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ cũng như những hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của Nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân; về chiến tranh Nhân dân, quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết, vận dụng tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chương trình, hoạt động hướng về Nhân dân. Trong đó, có nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch đều hướng đến cho người dân một cuộc sống tốt hơn.

Các đại biểu nhấn mạnh tính nhân văn, truyền thống gắn bó chặt chẽ với Nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo PGS.TS Huỳnh Thị Gấm, Học viện Chính trị khu vực II, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin dân, biết dựa vào dân, tôn trọng và phát huy sức mạnh, trí tuệ của Nhân dân. Người cũng yêu thương quan tâm và lấy sự hài lòng, hạnh phúc của dân làm thước đo kết quả lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là tư tưởng được Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng trong xây dựng và phát triển Thành phố nhiều năm qua.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp để xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong đó các chính sách cần ưu tiên đặt vấn đề sinh kế và thu nhập của người dân lên hàng đầu.

Sau hơn 5 tháng chuẩn bị, Hội thảo khoa học nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận về hơn 100 bài viết. Trong quá trình biên tập, có 56 bài tham luận được chọn đăng Kỷ yếu, 09 tham luận trình bày tại Hội thảo và nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học tại Hội thảo đã tập trung vào 05 vấn đề chính: Khẳng định những giá trị vĩ đại mang tầm chiến lược của tư tưởng của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; sự vận dụng và thực hiện theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn xây dựng Đảng, chính quyền phục vụ Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh; bảo vệ và phát triển những giá trị vĩ đại của Di sản Hồ Chí Minh; phê phán các luận điệu xuyên tạc Tư tưởng Hồ Chí Minh; việc truyền bá, bảo vệ và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các nội dung khác có liên quan.

Với hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và thảo luận sôi nổi, những ý kiến đóng góp, tham luận, thảo luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại Hội thảo giúp cho việc làm sâu sắc hơn sự vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái  để bảo vệ những giá trị to lớn, trường tồn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650217