Hoạt động của Sở

Hội nghị triển khai Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035”

14/10/2022 02:39

Ngày 13/10, tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị triển khai Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035”, chủ trì Hội nghị là ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở, ngành Thành phố; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan cùng đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035”, cụ thể hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính quyền Thành phố trong việc xây dựng và phát triển văn hóa ngang tầm và đồng bộ mục tiêu phát triển toàn diện của Thành phố. Qua đó phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú góp phần phát triển văn hóa - xã hội nhanh và bền vững, đồng bộ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, phục vụ đa dạng các đối tượng hưởng thụ văn hóa.

Hội nghị đã được nghe các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan báo cáo tổng kết Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035” năm 2022 và những nội dung trọng tâm của Đề án năm 2022. Qua đó đề xuất các kiến nghị, nội dung cụ thể cần phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Trong phần thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào một số nội dung chính như: Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Đề án “Phát triển tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035”; Đề án “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”; Đề án “Nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”; Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc biệt là văn hóa phi vật thể; Vai trò của các Sở, ngành có liên quan trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; Quy hoạch sử dụng đất phục vụ cho sự nghiệp Văn hóa – Thể thao,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo triển khai Đề án, ông Võ Trọng Nam tiếp thu toàn bộ các ý kiến tại Hội nghị đồng thời đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035”, phân  kỳ thực hiện giai đoạn 2022 – 2025 và Kế hoạch số 3965/KH-SVHTT ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035” năm 2022, các phòng, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể và dự toán. Đề nghị thành phố Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ các nội dung Kế hoạch trên, đề xuất, xây dựng kế hoạch cho từng nội dung công việc đối với các nhiệm vụ có liên quan đến thành phố Thủ Đức và các quận, huyện (kèm dự toán kinh phí). Trình Ủy ban nhân dân các quận, huyện, đồng thời gửi về Sở để tổng hợp và theo dõi.

Ông Võ Trọng Nam cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của các Sở, ngành, các địa phương, các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo sự thành công của Đề án mang đến tác động lớn đến ngành, phục vụ cho sự phát triển của ngành Văn hóa.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Hòa Bình,Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính phát biểu

Phó Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình báo cáo nội dung Đề án

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu góp

Đại diện Sở Ngoại vụ phát biểu góp ý

Đại diện Ủy Ban MTTQ Thành Phố phát biểu

Ông Võ Trọng Nam- Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu kết luận

Bích Thủy, Ảnh: Lệ Quyên
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6536865