Điện ảnh

Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo về Nghị định và Luật Điện ảnh

15/12/2009 03:03
Tại Hội nghị lần này, có 6 nội dung chính của Dự thảo Nghị định được các đại biểu đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung gồm những vấn đề: Hầu hết nội dung Nghị định 96/2007/NĐ-CP ngày 06/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 vẫn còn phù hợp và đưa vào Dự thảo Nghị định mới; Sửa đổi khoản 3 điều 3 Nghị định 96/2007/NĐ-CP quy định về chính sách của Nhà nước đối với việc dành quỹ đất để xây dựng rạp chiếu phim; Sửa đổi, bổ sung Điều 8 về thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh; Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 96/2007/NĐ-CP quy định điều kiện về vốn pháp định để kinh doanh sản xuất phim; Bổ sung Điều 12 quy định về việc thành lập Văn phòng đại diện điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam; Sửa đổi Điều 13 quy định về trình tự, tuyển chọn và tổ chức sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước. Theo đó, Điều 5 Nghị định 96/2007/NĐ-CP quy định về chính sách sản xuất phim đặt hàng có sử dụng ngân sách nhà nước cũng được sửa đổi cho phù hợp. 
VH
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650236