Điện ảnh

Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Điện ảnh số 05/2022/QH của Quốc hội và Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

10/04/2023 09:56

Nhằm phổ biến, hướng dẫn và làm rõ nội dung của Luật Điện ảnh năm 2022, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP tại Thành phố Hồ Chí Minh để tạo sự đồng bộ trong việc triển khai Luật Điện ảnh năm 2022, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ở các cấp chính quyền, địa phương, các cơ quan, các đơn vị, các tổ chức để công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh được diễn ra một cách hiệu quả.

Tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia trao đổi làm rõ các nội dung Luật Điện ảnh năm 2022, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP, từ đó triển khai thực hiện đúng quy định.

Ngày 14/4/2023 (thứ Sáu), tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao, 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1; Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Điện ảnh số 05/2022/QH ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội và Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.

Thành phần tham dự hội nghị bao gồm:

+ Đại diện các sở, ban, ngành Thành phố: Văn phòng Ủy Ban nhân dân Thành phố; Sở Tư pháp; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Du lịch; Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố; Công an Thành phố; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư (ITPC).

+ Đại diện Ban Giám đốc Sở; tất cả lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nghệ thuật, Thanh tra Sở và đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức của các Phòng, của Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh Thành phố được phân công nhiệm vụ có liên quan Luật Điện ảnh năm 2022, Nghị định 131/2022/NĐ-CP thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

+ Đại diện lãnh đạo và công chức của Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

+ Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Thành phố và Hội Điện ảnh Thành phố.

+ Đại diện một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố hoạt động trên lĩnh vực Điện ảnh.

Sở Văn hóa và Thể thao thông tin về Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Điện ảnh năm 2022, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP với nội dung cụ thể như trên.

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647615