Thư viện

Hoạt động Thư viện tháng 10/2012

01/11/2012 10:27
Tổ chức 03 đợt triển lãm sách với 705 sách, báo - tạp chí đã thu hút 806 lượt bạn đọc; phục vụ 4.034 lượt tài liệu; Thư viện Thanh Thiếu niên phục vụ lưu động tại Bệnh viện Nhi Đồng đã thu hút 623 lượt bạn đọc, phục vụ 1.827 lượt tài liệu; Phòng Đọc Thanh thiếu niên tiếp tục tổ chức sinh hoạt tại chỗ và theo đoàn với nhiều hoạt động vui tươi, hấp dẫn như: Chương trình Hè vui cùng Thư viện; Đố vui có thưởng; Hướng dẫn làm bông tặng mẹ, Tập hát tập thể; Tổ chức các CLB (vẽ tranh, cờ vua, khéo tay hay làm, tiếng Anh)… đã thu hút 2.766 lượt bạn đọc thiếu nhi tham gia.
Công tác phục vụ bạn đọc và bổ sung vốn tài liệu:
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Tháng 10/2011
Tháng 
10/2012
% đạt so với 
cùng kỳ năm trước
Lượt bạn đọc
Lượt
57.051
60.164
105,45%
Lượt tài liệu phục vụ
Lượt
432.425
541.105
125,13%
Cấp thẻ và gia hạn
Thẻ
2.042
2.120
103,81%
Bổ sung sách
Nhan đề/cuốn
1.502 / 2.238
1.395 / 1.982
88,56%
Bổ sung báo - tạp chí
Nhan đề/bản
405 / 3.163
350 / 2.789
88,17%
 

Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6707992