Dự án, hạng mục

"Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa"

26/02/2024 03:26

Ngày 24 tháng 6 năm 2023, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó tại khoản 5 Điều 4 quy định: “…Thành phố được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa…” đã mở ra cơ hội, điều kiện thuận lợi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố trong thời gian tới.

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND về Quy định quy mô đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, thể thao và văn hóa. Trong đó có quy định, đối với các thiết chế văn hóa, thể thao do Thành phố quản lý phải có quy mô từ 45 tỷ đồng trở lên; đối với các thiết chế văn hóa, thể thao do quận, huyện và thành phố Thủ Đức quản lý phải có quy mô từ 10 tỷ đồng trở lên.

Sở Văn hóa và Thể thao đã có Tờ trình số 5526/TTr-SVHTT ngày 01 tháng 11 năm 2023 về Ban hành Kế hoạch đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (PPP). Trong đó, đính kèm dự thảo Kế hoạch Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (PPP).

Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 181/NQ-HĐND về danh mục dự án để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư, ngành văn hóa và thể thao có 23 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Việc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên lĩnh vực văn hóa và thể thao sẽ mang đến nhiều tín hiệu tích cực, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tiết kiệm ngân sách Thành phố. Nhiệm vụ xây dựng phát triển hệ thống cơ sở vật chất của ngành văn hóa và thể thao đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trog giai đoạn hiện nay là cần thiết, cần sự chung tay đóng góp của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng kính mời các Nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực tài chính và quan tâm đến các dự án văn hóa và thể thao vui lòng liên hệ trực tiếp Sở Văn hóa và Thể thao để được hướng dẫn trình tự, thủ tục theo quy định.

Danh mục dự án tại đây.

Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 tại đây (File pdf đính kèm).

Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 tại đây (File pdf đính kèm).

Nguyễn Minh Đức
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6693389