Thông tin tuyên truyền

Khẩn trương tháo gỡ pháp lý, nhân lực và hạ tầng của Đề án 06

Ngày 4/4, tại phiên họp với các bộ ngành về tình hình thực hiện Đề án 06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ ra 3 điểm nghẽn về pháp lý, nhân lực và hạ tầng cần khẩn trương tháo gỡ…

Xem chi tiết

TP.HCM ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số TPHCM

Bộ chỉ số HCM DTI sẽ được tổng hợp, đo lường tự động bằng công nghệ nhằm giúp chỉ rõ các điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức…

Xem chi tiết

"Chuyển đổi số không đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng"

Chuyển đổi số là một xu thế không thể đảo ngược và làm thế nào để chuyển đổi số được hiệu quả trong bối cảnh nhiều thách thức an toàn thông tin hiện nay là điều hết sức quan trọng…

Xem chi tiết

Dữ liệu cá nhân chiếm vị trí quan trọng, tạo giá trị kinh tế cao

“Dữ liệu cá nhân trở thành nguyên liệu chính cho hoạt động của các ngành, nghề, dịch vụ và ngày càng chiếm vị trí quan trọng, tạo ra giá trị lợi nhuận cao trong nền kinh tế quốc dân…”

Xem chi tiết

TP.HCM sẽ hoàn thành hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu về lao động vào năm 2025

Đến năm 2025, TP.HCM hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về lao động…

Xem chi tiết

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: "Đề án 06 phải đặt trong tổng thể chuyển đổi số quốc gia"

Làm rõ cơ chế, phạm vi đầu tư mạng lưới trục đường truyền cấp quốc gia cho đến bộ ngành, địa phương; định mức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm trong quản trị dữ liệu…

Xem chi tiết

TP.HCM bắt đầu cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân

Từ nay, người dân có thể đăng ký chữ ký số cá nhân tại bộ phận một cửa của TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết

TP.HCM cần cơ chế đột phá, vượt trội để huy động mọi nguồn lực phát triển

Dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội sẽ không đặt nặng, đặt trọng tâm nguồn thu, chỉ thí điểm những cơ chế đột phá, vượt trội để huy động mọi nguồn lực phát triển TP.HCM…

Xem chi tiết

Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023

Xây dựng, hoàn thiện bản pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phù hợp thông lệ quốc tế và cam kết của Việt Nam…

Xem chi tiết

TP HCM chuyển đổi số để tạo đột phá

Triển khai chính quyền số, TP HCM sẽ giảm số lượng các dịch vụ công rời rạc, thủ công và nâng cao độ hài lòng cho người dân

Xem chi tiết
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 62020