Giới thiệu

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Xem chi tiết

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang được thành lập theo Quyết định số 3155/1998/QĐ-UB-NCVX ngày 16 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sát nhập Nhà hát Ca Kịch Cải Lương Trần Hữu Trang và Đoàn Văn Công Thành Phố (tiền thân là Đoàn Văn Công...

Xem chi tiết

Câu lạc bộ Thể dục thể thao Thanh Đa

Câu lạc bộ Thể dục thể thao Thanh Đa được thành lập theo quyết định số 2229/QĐ-UB ngày 27 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1999 trên cơ sở nâng cấp từ Bảo tàng Cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Nhà Hát Giao Hưởng - Nhạc, Vũ Kịch

Thành lập theo Quyết định số 955/QĐ-UB ngày 21 tháng 6 năm 1993 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, với tên gọi ban đầu là “Nhà hát Giao hưởng và Thính phòng”, sau đổi thành “Nhà hát Giao Hưởng và Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh”. Ngày 09 tháng 9 năm 2006 được sự...

Xem chi tiết

Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất

Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5562/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại.

Xem chi tiết

Hội nghị tổng kết Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 -2010 tại thành phố

Hội nghị tổng kết Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 -2010 tại thành phố

Xem chi tiết
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 27803