Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quyết định về việc thành lập Hội đồng sơ khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2015 - 2020

18/03/2020 09:02

     Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-SVHTT về việc thành lập Hội đồng sơ khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2015 - 2020.

     Hội đồng sơ khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2015 - 2020 có 12 thành viên, do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở là Chủ tịch Hội đồng.

     Hội đồng sơ khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2015 - 2020 có nhiệm vụ tuyển chọn các tác phẩm sáng tác xuất sắc và các tập thể, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá; thực hiện báo cáo chi tiết về hồ sơ tác phẩm, hồ sơ khen thưởng và có biên bản thẩm định, biên bản họp xét gửi về Hội đồng chung khảo trước thời gian đã quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647856