Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giới thiệu cuốn sách đặc biệt sắp ra mắt bạn đọc LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỀ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

12/05/2022 07:00

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời thiết thực chào mừng Hội nghị Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất (năm 2022), Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn sách “Lời dạy của Bác Hồ về Văn hóa và Thể thao” dự kiến ra mắt bạn đọc đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 132 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với 79 lời dạy được chọn lọc trên cơ sở những lời kêu gọi, bài nói, bài viết của Bác, cùng với hơn 120 hình ảnh, tư liệu, bài viết, nội dung sách gồm 05 phần:

Phần thứ nhất: Văn hóa

Phần thứ hai: Văn học - Nghệ thuật

Phần thứ ba: Di sản văn hóa

Phần thứ tư: Thể dục - Thể thao

Phần thứ năm: Đảng viên

Hy vọng rằng cuốn sách sẽ góp phần để mỗi cán bộ, đảng viên ngành Văn hóa, Thể thao nói chung, cán bộ, đảng viên ngành Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng mãi khắc ghi những lời căn dặn giản dị, dễ hiểu tựa như những lời khuyên nhủ, những bài học hữu ích của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có thể làm cho mình trở nên tốt hơn, tốt hơn với bản thân, với gia đình và xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của Bác Hồ lúc sinh thời.

Thanh Nhã
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6535668