Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); tuyên truyền về môi trường văn hóa, thể thao và du lịch

15/11/2017 07:50

Thực hiện Quyết định số 3979/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); Quyết định số 3980/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10/2017 về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về môi trường văn hóa, thể thao và du lịch, ngày 01/11/2017, Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); tuyên truyền về môi trường văn hóa, thể thao và du lịch (Công văn số 755/TL-VHCS).

Nội dung công văn: Tải tại đây.

Nguyễn Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686730