Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

"Mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục"

25/10/2016 09:11

Từ thuở niên thiếu đến lúc đi tìm đường cứu nước và sau này trở về lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc thành công, đem lại độc lập và tự do cho nhân dân, Bác không chỉ tìm hiểu về văn hóa thể chất phương Đông, phương Tây mà còn tự mình rèn luyện thân thể thường xuyên, kiên định, đồng thời nắm vững bản chất của TDTT đối với sức khỏe con người và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kể từ ngày giữ chức vụ Chủ tịch nước, Bác Hồ đã khuyến khích kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục thể thao. Chính Người đã khai sinh nền thể dục thể thao cách mạng khi ký sắc lệnh thành lập nha thể dục TW nằm trong Bộ Thanh niên ngày 30/1/1946 và gần 2 tháng sau, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại ký tiếp sắc lệnh số 38 chỉ rõ thiết lập trong Bộ quốc gia giáo dục 1 nha thanh niên và thể dục trong đó có phòng thể dục trung ương, tiền thân của tổ chức thể thao sau này phát triển thành một ngành lớn mạnh. 

Bác Hồ là một tấm gương về rèn luyện thể thao hàng ngày (Ảnh: HB)

Cũng trong ngày này, Bác Hồ đã viết bài thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào cả nước hăng hái luyện tập TDTT giữ gìn sức khỏe và ngày đó đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thể thao Việt Nam. Chúng ta cùng ôn lại nội dung bài viết: Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu, tức là cả nước yếu, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Việc rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày tập một ít thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe. Bộ giáo dục có nhà thể dục, mục đích là để khuyên và dạy cho đồng bào tập thể dục, giữ gìn và bồi dưỡng sức khỏe. Dân cường nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục - tự tôi ngày nào tôi cũng tập thể dục”.

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác đã trở thành di sản quý báu của ngành TDTT. Học tập và làm theo lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân, 64 năm qua, ngành TDTT đã phát triển lớn mạnh không ngừng và đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế...

Năm 2010, ngành TDTT đã tiến hành Đại hội TDTT các cấp và tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI vào tháng 12 tại Đà Nẵng. Đây là dịp để đánh giá lại chất lượng của phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, là nơi tìm kiếm các tài năng cho thể thao đất nước và chuẩn bị lực lượng VĐV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Châu Á – Asiad 16 tại Quảng Châu Trung Quốc. Toàn ngành cũng đang tích cực tham gia các họat động TDTT chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và các sự kiện lớn của đất nước...

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi chúng ta cần liên hệ bản thân, thực hành những chuẩn mực đạo đức của Người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng chính là chúng ta đã góp phần xây dựng một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần... Quán triệt sâu sắc và thấm nhuần tư tưởng “Dân cường thì nước thịnh” của Bác; đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện phi thể thao, chúng ta tin tưởng ngành TDTT sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trong năm 2010. 

 

Thiên Hà (tổng hợp)
(Theo www.tdtt.gov.vn)
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6690344