Cải cách hành chính

Về triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích

14/05/2020 11:39

     Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 2399/SVHTT-VP về triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích.

    Nội dung Công văn cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494368