Thông tin khác

Tỉnh Bắc Giang tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Bắc Giang

08/06/2023 11:20

Nhằm chọn Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh. Qua đó giúp nhận diện thương hiệu du lịch của tỉnh Bắc Giang, chính thức sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh.

Thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người và các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo của tỉnh Bắc Giang góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh; tăng cường sự hiểu biết về tỉnh Bắc Giang đối với du khách trong và ngoài nước.

Ngày 31/5/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch số 78/KH-SVHTTDL về tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Bắc Giang, nội dung cụ thể như sau:

Giới thiệu chung

1. Chủ đề: Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Bắc Giang.

2. Tác phẩm dự thi:

Biểu trưng du lịch Bắc Giang (Logo);

Khẩu hiệu du lịch Bắc Giang (Slogan).

+ Đối với Biểu trưng (Logo): Phải đảm báo tính thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ sử dụng, dễ sản xuất với các chất liệu thông dụng, an toàn, thân thiện với môi trường và con người; có tính đặc thù trong lĩnh vực du lịch để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

+ Đối với Khẩu hiệu (Slogan): Được thể hiện tối thiểu bằng 02 ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh); đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, được thiết kế cùng biểu trưng hoặc thể hiện độc lập.

3. Đối tượng dự thi: Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi.

4. Hình thức dự thi:

Cá nhân, tập thể (nhóm tác giả) có thể tham gia cả 2 nội dung (Logo và Slogan). Tác giả gửi tác phẩm Logo, Slogan trình bày trên trang giấy A4 và bản thuyết minh về ý tưởng Logo, ý nghĩa Slogan gửi về Ban tổ chức.

5. Thời gian, địa điểm:

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ tháng 6/2023 đến hết ngày 30/10/2023 (tính theo dấu bưu điện, hoặc Email nếu tác phẩm được gửi qua đường bưu điện).

Thời gian xét chọn, chấm tác phẩm dự thi từ tháng 11/2023; tổng kết và trao giải thưởng dự kiến vào sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Địa điểm gửi tác phẩm dự thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

(Đính kèm Kế hoạch số 78/KH-SVHTTDL về tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Bắc Giang).

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5492708