Thông báo

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh”

16/05/2018 01:14

     Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2303/VP-KGVX ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc gia hạn thời gian Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh”, ngày 04 tháng 5 năm 2018, Ban tổ chức Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh” đã ban hành Thông báo số 76/TB-BTC về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh” (đính kèm Kế hoạch số 2634/KH-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2017).

     Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Nguyễn Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 815868