Hoạt động của Sở

Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

20/05/2011 03:04

Ngày 19/5/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 – 2016. Theo đó Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng võ trang, các địa điểm tổ chức bầu cử và hộ nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 22 tháng 5 năm 2011.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2480384