HĐ Đơn vị sự nghiệp

Lịch diễn tháng 02 năm 2018 của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội

25/01/2018 09:47

     * Tại Đình Cần Thạnh, Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ:

      - Ngày 01/02/2018:

       + Vào lúc 10 giờ: Biểu diễn vở “Phụng Nghi Đình”.

       + Vào lúc 19 giờ 30 phút: Biểu diễn vở “Trảm Trịnh Ân”.

      - Ngày 02/02/2018:

       + Vào lúc 10 giờ: Biểu diễn vở “Nữ tướng Mộc Quế Anh”.

       + Vào lúc 19 giờ 30 phút: Biểu diễn vở “Chung Vô Diệm hí Lỗ Lâm”.

     * Tại phố đi bộ Bùi Viện:

      - Ngày 24/02/2018, vào lúc 20 giờ, biểu diễn 03 trích đoạn:

       1. Ôn Đình chém Tá;

       2. La Nhơn Đại chiến Đồ Lư;

       3. Công chúa Lỗ Lâm.

     * Tại Trung Tâm Văn hóa Quận 12:

      - Ngày 16/02/2018, vào lúc 19 giờ 30 phút, biểu diễn 05 trích đoạn:

       1. Ông già cõng vợ đi xem hội;

       2. Phụng Nghi Đình;

       3. Song nữ loạn viên môn;

       4. Bà Huyện đánh ghen;

       5. Trịnh Nguyễn phân tranh.

     * Tại Sân khấu Sen Hồng:

      - Ngày 23/02/2018, vào lúc 19 giờ 30 phút, biểu diễn 04 trích đoạn:

       1. Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ;

       2. Triệu Tử nhập Cam Lộ Tự;

       3. Phàn Định Công đề cờ;

       4. Trần Bình Trọng tuẫn tiết.

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 773346