Tin Hoạt động

Lịch diễn cuối tháng 10 năm 2017 của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội

20/10/2017 11:27

- Ngày 26/10/2017: Vào lúc 19 giờ, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội phục vụ biểu diễn vở “Vụ án Lệ Chi Viên” tại Miếu Tiên Sư, Hóc Môn.

- Ngày 27/10/2017: Vào lúc 19 giờ, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội tiếp tục biểu diễn vở “Vụ án Lệ Chi Viên” tại Đình Cây Sôp, Củ Chi.

- Ngày 28/10/2017: Vào lúc 19 giờ, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội phục vụ biểu diễn vở “Giọt máu chung tình” tại đình An Phú Đông, quận 12.

- Ngày 30/10/2017 (tức 11/9 Âm lịch): Vào lúc 8 giờ, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội biểu biểu diễn vở “Chung Vô Diệm Đại hội kỳ bản” tại đình Bình Hòa, quận Bình Thạnh.

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 759708