Thông báo

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và tiêu đề (slogan) du lịch tỉnh Hà Giang

26/03/2018 09:28

Nhằm lựa chọn được biểu tượng (logo) và tiêu đề (slogan) du lịch tỉnh Hà Giang có tính khái quát cao, bảo đảm tính thẩm mỹ, tính đặc thù để chính thức sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối ngoại, đối nội của tỉnh; đồng thời, tạo dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Hà Giang, đưa hình ảnh du lịch Hà Giang xuất hiện chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và tiêu đề (slogan) du lịch tỉnh Hà Giang

Nội dung Kế hoạch: Tải tại đây

Lệ Quyên
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 819518