Hoạt động của Sở

Hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp năm 2018 và triển khai các văn bản liên quan lĩnh vực Quảng cáo

26/09/2018 09:19

     Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp năm 2018 và triển khai các văn bản liên quan lĩnh vực Quảng cáo.

Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Quý Cáp – Chủ tịch Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh

     Đến tham dự Hội nghị có các đồng chí Đại diện Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Ban Chấp hành cùng các Hội viên Hội Quảng cáo Thành phố, Đại diện Lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Văn Phòng Sở, Phòng Tổ chức - Pháp chế, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, chuyên viên phụ trách quảng cáo (24 Quận, Huyện) và đại diện của hơn 100 doanh nghiệp Quảng cáo trên địa bàn Thành phố.

     Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện quảng cáo trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2018, đồng thời triển khai đến các doanh nghiệp quảng cáo và 24 phòng Văn hóa – Thông tin quận, huyện các văn bản mới có liên quan đến lĩnh vực Quảng cáo như: Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng về lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời; Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ có liên quan đến hoạt động Quảng cáo.

Đồng chí Đặng Hồng Linh - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình báo cáo tình hình thực hiện Quảng cáo trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2018

Đồng chí Trần Thanh Vương - Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình triển khai Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng về lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó Chánh Thanh Tra Sở Văn hóa và Thể thao triển khai Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ có liên quan đến hoạt động Quảng cáo

     Hội Quảng cáo Thành phố đã cử đại diện giới thiệu một số công nghệ 4.0 và thiết bị ứng dụng trong lĩnh vực Quảng cáo, trong xu thế hiện nay của hoạt động quảng cáo trong khu vực và thế giới.

     Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là phần đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố; trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề, ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực Quảng cáo; đồng thời Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp trên tinh thần tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Các doanh nghiệp trao dổi và nêu những thắc mắc, khó khăn trong hoạt động Quảng cáo

Đồng chí Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Lãnh đạo Sở đưa ra một số giải pháp để tháo g những khó khăn của doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Duy Khánh - Ảnh: Bá Luân (6)
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494244