Di sản văn hóa

Danh sách các công trình, địa điểm đã được quyết định xếp hạng di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đến ngày 20/4/2016)

21/04/2017 09:02

171 di tích đã quyết định xếp hạng:

- 02 di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử);

- 56 di tích quốc gia (02 - khảo cổ học, 30 - kiến trúc nghệ thuật, 24 - lịch sử);

- 113 di tích cấp thành phố (66 - kiến trúc nghệ thuật, 47 - lịch sử).

STT

Tên di tích

Địa chỉ,

điện thoại/fax, e-mail

Quyết định

xếp hạng

Tổ chức, cá nhân
là chủ sở hữu

hoặc trực tiếp

quản lý

1.  DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT: 02

1.         

Di tích lịch sử Dinh Độc Lập - Nơi ghi dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Số 135  đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1

Số 1272/QĐ-TTg 12/08/2009

(Quyết định đặc cách: Quyết định số 77A/VHQĐ  25/6/1976).

Cục Hành chính quản trị II - Văn phòng Chính phủ

2.         

Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Xã Phú Mỹ Hưng, Xã Phạm Văn Cội, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi

Số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

2.  DI TÍCH QUỐC GIA: 56

2.1 DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC: 02

HUYỆN CẦN GIỜ

3.         

 Giồng Cá Vồ

Xã Long Hòa 

 Số 2000/QĐ – BVHTT  13/4/2000

UBND huyện, Trung tâm Văn hoá huyện Cần Giờ

QUẬN 8

4.        

 Lò gốm cổ Hưng Lợi

Phường 16 

 Số 722/QĐ– BVHTT  25/4/1998

UBND phường 16, Phòng VH&TT quận 8

   2.2 DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 30

QUẬN 1

5.        

 Điện Ngọc Hoàng

Số 73  đường Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao 

 Số 2754/QĐ – BT  15/10/1994

Đại đức Thích Minh Thông

6.        

Miếu Thiên Hậu (Quảng Triệu hội quán)

Số 122  đường Bến Chương Dương, Phường Nguyễn Thái Bình 

 Số 722 /QĐ – BVHTT  25/4/1998

 Ban Quản trị

7.        

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Số 131 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé

Số 1208/QĐ-BVHTTDL

Ngày 29/3/2012

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

8.        

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Số 02 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé

Số 1207/QĐ-BVHTTDL

Ngày 29/3/2012

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

9.        

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Số 65 đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé

Số 1206/QĐ-BVHTTDL

Ngày 29/3/2012

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

10.     

Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh

Số 07 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé

Số 1209/QĐ-BVHTTDL

Ngày 29/3/2012

Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố

QUẬN 10

11.     

Đình Chí Hoà

Số 475  đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13 

 Số 1460 – QĐ/VH  28/6/1996

Ban Quản lý di tích đình Chí Hòa (Thành lập theo quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 21/1/2011 của UBND quận 10).

QUẬN 11

12.     

 Chùa Giác Viên

Số 161/35/20  đường Lạc Long Quân, Phường 2 

Số 43 – VH/QĐ 

7/1/1993

Ban Quản lý di tích chùa Giác Viên và Phụng Sơn tự (theo Quyết định 926/QĐ-UBND-NV ngày 21/9/2012 của UBND Quận 11).

13.     

 Chùa Phụng Sơn

Số 1408  đường Ba Tháng Hai,  Phường 3 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

Ban Quản lý di tích chùa Giác Viên và Phụng Sơn tự

QUẬN 5

14.     

Đình Minh Hương Gia Thạnh

Số 380 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 Ban Quản trị

 

15.     

Hà Chương Hội quán

Số 802  đường Nguyễn Trãi,  Phường 14 

 Số 52/2001/QĐ-BVHTT

 28/12/2001

 Ban Quản trị

16.     

Hội quán Nghĩa An (Miếu Quan Đế hay Chùa Ông )

Số 76  đường Nguyễn Trãi, Phường 11 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 Ban Quản trị

17.     

Hội quán Nghĩa Nhuận

Số 27  đường Phan Văn Khoẻ, Phường 13 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 Ban Quản trị

18.     

Hội quán Ôn Lăng

Số 12  đường Lão Tử, Phường 11 

 Số 39/2002/QĐ-BVHTT  

30/12/2002

 Ban Quản trị

19.     

Hội quán Tuệ Thành (Chùa Bà)

Số 710  đường Nguyễn Trãi, Phường 11

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 Ban Quản trị

20.     

Miếu Nhị Phủ (Chùa Ông Bổn)

Số 264  đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 16 

 Số 722 /QĐ – BVHTT  25/4/1998

 Ban Quản trị

21.     

Nhà thờ tổ thợ bạc (hội quán Lệ Châu)

Số 586  đường Trần Hưng Đạo, Phường 14 

Số 1811/1998/QĐ – BVHTT  

31/8/1998

 Ban Quản trị

22.     

Quỳnh Phủ Hội quán

Số 276 đường Trần Hưng Đạo, Phường 14 

Số 52/2001/QĐ-BVHTT  

28/12/2001

 Ban Quản trị

QUẬN 9

23.     

 Chùa Hội Sơn

Số 1A1  đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình 

 Số 43–VH/QĐ 

7/1/1993

Thượng tọa Thích Thiện Hảo

24.     

 Chùa Phước Tường

Số 13/32  đường Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A 

 Số 43–VH/QĐ 

7/1/1993

Đại đức Thích Nhật Ấn

QUẬN BÌNH THẠNH

25.     

 Đình Bình Hòa

Số 15/77  đường Chu Văn An, Phường 13 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND Quận Bình Thạnh).

26.     

 Lăng Lê Văn Duyệt

Số 1  đường Vũ Tùng, Phường 13

 

 Số 1288 – VH/QĐ 

16/11/1988

 Ban quản lý di tích  Lăng Lê Văn Duyệt (thành lập theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 10/1/2011 của UBND  quận Bình Thạnh)

QUẬN GÒ VẤP

27.     

Chùa sắc tứ Trường Thọ

Số 53/524 đường Phan Văn Trị, Phường 7 

 Số 06/2000/QĐ–BVHTT

 13/4/2000

 Hòa thượng Thích Tâm Giác

28.     

 Đình Thông Tây Hội

Số 107/1 đường Nguyễn Văn Lượng, Phường 11 

 Số 2009/1998/QĐ–BVHTT

 26/9/1998

 Ban Quí tế

QUẬN PHÚ NHUẬN

29.     

Đình Phú Nhuận

Số 18  đường Mai Văn Ngọc, Phường 10 

 Số 3744 – QĐ/VHTT  29/1/1997

 Ban Quí tế

30.     

Lăng Trương Tấn Bửu

Số 41 đường Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8 

 Số 101/2004/QĐ-BVHTT 

15/12/2004

 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 của UBND Quận Phú Nhuận).

31.     

Lăng Võ Di Nguy

Số 19  Cô Giang, Phường 2 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 

 Ban Quí tế

QUẬN TÂN BÌNH

32.     

 Chùa Giác Lâm

Số 118  đường Lạc Long Quân, Phường 10 

 Số 1288 – VH/QĐ 

16/11/1988

Đại đức Thích Từ Tánh

QUẬN THỦ ĐỨC

33.     

Đình Trường Thọ

Tổ 5  Phường Trường Thọ 

 Số 39/2002/QĐ-BVHTT

 30/12/2002

 Ban Quý tế

34.     

Đình Xuân Hiệp

Phường Linh Xuân 

 Số 101/2004/QĐ-BVHTT  

15/12/2004

 Ban Quý tế

2.3 DI TÍCH LỊCH SỬ: 24

HUYỆN CẦN GIỜ

35.     

 Căn cứ Rừng Sác

 Xã Long Hòa 

 Số 101/2004/QĐ-BVHTT

 15/12/2004

 Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (nhận bàn giao quản lý từ Công ty Du lịch Sinh thái Cần Giờ, từ tháng 12/2012).

HUYỆN HÓC MÔN

36.     

 Dinh Quận Hóc Môn

Số 1đường Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn 

 Số 2015 – QĐ/BT  16/11/1993

Trung tâm Văn hoá huyện Hóc Môn

37.     

 Ngã Ba Giồng

Xã Xuân Thới Thượng 

 Số 39/2002/QĐ-BVHTT

 30/12/2002

Ban Quản lý khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (trực thuộc UBND huyện Hóc Môn), thành lập theo QĐ của UBND TP. Hồ Chí Minh.

QUẬN 1

38.     

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Số 323 đường 12 - xí nghiệp Liên hiệp Ba Son Phường Bến Nghé 

 Số 1034 – VHQĐ

 12/8/1993

Công ty TNHH MTV Ba Son

39.     

Nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng năm 1929

Phòng 1 lầu 2 số 1 đường Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành 

 Số 1288 - VHQĐ 

16/11/1988

 Sở hữu tư nhân

40.     

Nơi thành lập Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên đồng chí Hội

Phòng 5 số 88  đường Lê Lợi, Phường Bến Thành 

 Số 1288 - VHQĐ 

16/11/1988

 Sở hữu tư nhân

41.     

Tòa đại sứ quán Mỹ

04 Lê Duẩn  Phường Bến Nghé 

 Số 77A/VHQĐ 

25/6/1976

Nay là Tổng Lãnh sự quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tai Tp. Hồ Chí Minh

42.     

Trụ sở báo Dân Chúng

Số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình 

 Số 1288 – VHQĐ

 16/11/1988

Sở hữu tư nhân

QUẬN 10

43.     

 Cơ sở in ấn của Hội Ủng hộ Vệ quốc đoàn

Số 122/351 đường Ngô Gia Tự, Phường 9 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

 Trung tâm Văn hoá quận 10

44.     

Hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ

Số 183/4 đường Ba Tháng Hai, Phường 11 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

Gia đình ông Đỗ Mạnh Hồng

QUẬN 3

45.     

Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ

 Số 51/10/14 đường Cao Thắn, Phường 3 

 Số 1288 - VH/QD 

16/11/1988

Ủy ban nhân dân quận 3 (được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý  theo văn bản số 2037/UBND-VX ngày 11/5/2009 của UBND Thành phố)

46.     

Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động Thành đánh dinh Độc Lập

Số 287/70  đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

Trung tâm Văn hóa Quận 3

47.     

Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968

Số 7 đường Lý Chính Thắng, Phường 7 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

Gia đình ông Ngô Toại

QUẬN 5

48.     

 Khu trại giam bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh

Số 190  đường Bến Hàm Tử, Phường 1 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

 Trung tâm Văn hoá Quận 5

49.     

 Nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước

Số 5 đường Châu Văn Liêm, Phường 14 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

 Trung tâm Văn hoá Quận 5

QUẬN 6

50.     

 Hầm bí mật in tài liệu Ban Tuyên huấn Hoa vận thời kỳ chống Mỹ cứu nước

Số 341/10 đường Gia Phú, Phường 1 

 Số 2009/1998/QĐ – BVHTT

  26/9/1998

Ban Dân tộc Thành phố

QUẬN 8

51.     

 Đình Bình Đông

Cù lao Bà Tàng, Phường 7 

 Số 2890 – VH/QĐ  27/9/1997

 Ban Quí tế

QUẬN 9

52.     

 Bót Dây Thép

 Đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A

 Số 57 – VH/QĐ  18/1/1993

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9

53.     

 Đình Phong Phú

Đường Đình Phong Phú, khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B 

 Số 57 – VH/QĐ  18/1/1993

 Ban Quí tế

QUẬN GÒ VẤP

54.     

 Tịnh xá Ngọc Phương

Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1 

 Số 2754/QĐ – BT  15/10/1994

Thích nữ Ngoạt Liên

QUẬN PHÚ NHUẬN

55.     

 Trụ sở Phái đoàn liên lạc của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam cạnh Phân ban Quốc tế giám sát và kiểm soát đình chiến tại Sài Gòn (1955-1958)

Số 87A  đường Trần Kế Xươn, Phường 7 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

QUẬN TÂN BÌNH

56.     

 Mộ Phan Châu Trinh

Số 9  đường Phan Thúc Duyện, Phường 4 

 Số 3211 – QĐ/BT  12/12/1994

 Bà Lê Thị Sáu (Tư Sương)

57.     

Trại Đa-vít

Phường 12

Số 827/QĐ-BVHTTDL

09/3/2017

Quân khu 7

QUẬN TÂN PHÚ

58.     

 Địa đạo Phú Thọ Hòa

 Đường Phú Thọ Hòa, Phường 1 

 Số 1460 – QĐ/VH  28/6/1996

Trung tâm Văn hoá Quận Tân Phú

3. DI TÍCH CẤP THÀNH PHỐ: 113

3.1 DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 66

HUYỆN BÌNH CHÁNH

59.     

 Đình Bình Trường

Ấp 1, Xã Bình Chánh 

 Số 21/2005/QĐ-UB  1/2/2005

 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của UBND Huyện Bình Chánh)

60.     

 Đình Phú Lạc

Số E7/717 Ấp 5, Xã Phong Phú  

 Số 3267/QĐ-UBND

 20/8/2007

  Ban Quí tế

 

 

61.     

Nhà cổ dân dụng, Thành phố Hồ Chí Minh   

Số 107A/4 Ấp 1, Xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh

số 1520/QĐ-UBND

28/3/2014

 

HUYỆN CỦ CHI

62.     

 Chùa Linh Sơn

Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hòa Đông 

 4347/QĐ-UBND 

13/10/2008

 Ban Trị sự

63.     

 Đình Xóm Huế

Xã Tân An Hội 

 Quyết định số 5511/QĐ-UBND  30/11/2006

 Ban Quí tế

HUYỆN CẦN GIỜ

64.     

 Đình Cần Thạnh

Đường Lê Văn Thương, Thị trấn Cần Thạnh 

 Số 4837/QĐ-UBND 

27/10/2006

 Ban Quí tế

65.     

Lăng Ông Thủy Tướng

Khu phố Hưng Thạnh, Thị trấn Cần Thạnh

 Số 4966/QĐ-UBND 

27/09/2012

Hội Vạn Lạch

HUYỆN HÓC MÔN

66.     

 Đình Tân Thới Nhì

Số 2 đường Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn 

 Số 23/2005/QĐ-UB  1/2/2005

Ban Quí tế

67.     

 Đình Tân Thới Tứ

Ấp Tân Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn 

 Số 326/2003/QĐ-UB  31/12/2003

 Ban Quí tế

68.     

Đình Tân Thới Nhứt

Đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm

Số 1521/QĐ-UBND

28/3/2014

 Ban Quí tế

HUYỆN NHÀ BÈ

69.     

Đình Phú Xuân

Đường Huỳnh Tấn Phát, tổ 16, Khu phố 5, Thị trấn Nhà Bè

 

 

 

Số 2232/QĐ-UBND  

02/5/2012

 

QUẬN 1

70.     

 Đình Nam Chơn

Số 29 đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

 Số 4841/QĐ-UBND 

27/10/2006

 Ban Quản trị

71.     

 Đình Nhơn Hòa

Số 27-29 đường Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

 4346/QĐ-UBND 

13/10/2008

 Ban Quí tế

72.     

Khách sạn  Continental

Số 132 - 134 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

2210/QĐ-UBND 

28/04/2012

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist)

73.     

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số 97 - 97A đường Phó Đức Chính và số 54 đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

2212/QĐ-UBND 

28/04/2012

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

74.     

Cầu Mống

Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 và đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4

Số 1518/QĐ-UBND

28/3/2014

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1

75.     

Mộ cổ họ Lâm

Số 55C đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành

Số 1760/QĐ-UBND

10/4/2014

 

76.     

Đền thờ Hùng Vương

Số 02 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1

Số 3083/QĐ-UBND

25/6/2015

Bảo tàng Lịch sử - Thành phố Hồ Chí Minh

77.     

Bệnh viện Nhi đồng 2

Số 14 đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1

Số 2438/QĐ-UBND

16/5/2016

Bệnh viện Nhi đồng 2

QUẬN 3

78.     

 Đình Xuân Hòa

Số 129  đường Lý Chính Thắng, Phường 7 

 Số 137/2003/QĐ-UB  5/8/2003

Ban Quí tế

79.     

 Miếu Thánh Mẫu

284  Nguyễn thị Minh Khai   Phường 5 

 Số 4836/QĐ-UBND 

27/10/2006

Ban Quản trị

80.     

 Đình Phú Thạnh

199 Cách Mạng Tháng Tám  Phường 4 

 1768/QĐ-UBND 27/04/2009

Ban Quí tế  

81.     

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

275 đường Điện Biên Phủ, phường 7

2211/QĐ-UBND 28/04/2012

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

82.     

Thủy Đài

số 01 Công trường Quốc tế, Phường 6

Số 1519/QĐ-UBND

 

83.     

Viện Pasteur

Số 167 đường Pasteur, Phường 8, Quận 3

Số 3087/QĐ-UBND

25/5/2015

 

84.     

Trường THPT Marie Curie

Số 159 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3

Số 3088/QĐ-UBND

25/5/2015

 

85.     

Trường Trung học Lê Quý Đôn (Trường THCS – Trường THPT)

 

Số 110 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

Số 2439/QĐ-UBND

16/5/2016

Trường THPT Lê Quý Đôn

Trường THCS Lê Quý Đôn

QUẬN 4

86.     

 Đình Khánh Hội

Số 71-73 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13 

Số 4842/QĐ-UBND 

27/10/2006

 Ban Quí tế

87.     

 Đình Vĩnh Hội

Số 240 đường Bến Vân Đồn, Phường 5 

Số 118/2005/QĐ-UBND 

12/7/2005

Ban Quí tế

88.     

Bảo tàng Hồ Chí minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12

Số 2671/QĐ-UBND

31/5/2011

 

Bảo tàng Hồ Chí minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

89.     

Nhà cổ đô thị

Số 236 đường Bến Vân Đồn, Phường 5 

Số 3949/QĐ-UBND 

18/8/2011

Trung tâm Văn hóa Quận 4

QUẬN 5

90.     

Hội quán Tam Sơn

Số 118 đường Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5

Số 3084/QĐ-UBND

25/5/2015

 

91.     

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5

Số 3089/QĐ-UBND

25/5/2015

 

92.     

Trường THCS Hồng Bàng

Số 132 đường Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5

Số 3090/QĐ-UBND

25/5/2015

 

QUẬN 6

93.     

Đình Bình Tiên

Số 122 đường Minh Phụng, phường 6

Số 3038/QĐ-UBND 20/6/2009

Ban Quí tế

94.     

Chùa Giác Hải

Số 1017/3 đường Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6

Số 3085/QĐ-UBND

25/5/2016

 

95.     

Chợ Bình Tây

Số 57 đường Tháp Mười, Phường 2, Quận 6

Số 1539/QĐ-UBND

04/4/2017

Ban Quản lý chợ Bình Tây

QUẬN 7

96.     

Đình Tân Quy Đông

Đường Lê Văn Lương, Khu phố 1, phường Tân Phong

Số 3132/QĐ-UBND 25/6/2009

Ban Quí tế

QUẬN 5

97.     

Đình Tân Kiểng

Số 718 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2 

 Số 4838/QĐ-UBND 

27/10/2006

Ban Quí tế

98.     

Hội quán Phước An

Số 184 đường Hồng Bàng, Phường 12 

 Số1767/QĐ-UBND 27/04/2009

Ban Quí tế

99.     

Từ đường họ Lý

Số 292 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 14 

Số 1769/QĐ-UBND 

27/04/2009

Bà Nguyễn Thị Thủy

100. 

Từ đường Phước Kiến

Số 314 đường Nguyễn Trãi, Phường 8

Số 3037/QĐ-UBND 20/6/2009

Bệnh viện Nguyễn Trãi, Ban Quản trị hội quán Ôn Lăng, Ban Quản trị Hội quán Miếu Nhị Phủ.

 

 

QUẬN 8

101. 

 Chùa Sắc tứ Huệ Lâm

Số 154 đường Tùng Thiện Vương, Phường 11 

Số 186/2005/QĐ-UBND

 12/10/2005

 Ban trị sự

102. 

 Đình Hưng Phú

Số 617/19 Bến Ba Đình, Phường 9 

 Số 187/2005/QĐ-UBND 

12/10/2005

 Ban Quí tế

103. 

 Đình Vĩnh Hội

Số 46 đường Đinh Hòa, Phường 13 

Số 4345/QĐ-UBND 

13/10/2008

Ban Quí tế

104. 

Đình Phong Phú

Số 46 đường Phong Phú, Phường 12 

 

Số 1766/QĐ-UBND 

27/04/2009

Ban Quí tế

QUẬN 9

105. 

 Đình Tăng Phú

Số 236  Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú A 

Số 4840/QĐ-UBND 

27/10/2006

Ban Quí tế

106. 

Chùa Bửu Sơn

Số 341 đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ

Số 2209/QĐ-UBND 

28/04/2012

 

107. 

Mộ ông Nghị viên địa hạt Đặng Tân Xuân

(trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II)

Số 99 đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9

Số 3134/QĐ-UBND

26/6/2015

 

QUẬN BÌNH THẠNH

108. 

 Chùa Sắc tứ Tập Phước

Số 233 đường Phan Văn Trị,   Phường 11 

 Số 188/2005/QĐ-UBND 

12/10/2005

Hòa thượng Thích Thiện Bảo

109. 

 Chùa Văn Thánh

Số 115/9 đường Ngô Tất Tố  Phường 22 

 Số 3262/QĐ-UBND

 27/7/2007

Ban trị sự

110. 

 Đình Bình Quới Tây

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu phố 3, Phường 28 

 Số 3263/QĐ-UBND

 27/7/2007

Ban Quí tế

111. 

Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển

Số 9/1 đường  Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14 

 Số 140/2003/QĐ-UB  5/8/2003

 

QUẬN GÒ VẤP

112. 

 Đình An Nhơn

Số 72/999  đường Lê Đức Thọ, Phường 17 

 Số 20/2005/QĐ-UB  1/2/2005

Ban Quản trị

113. 

 Hội quán Quần Tân

Số 2 đường Lý Thường Kiệt, Phường 7 

 Số 5512/QĐ-UBND 

30/11/2006

Ban Quản trị

114. 

Chùa An Lạc

 Số 73/16 đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4 

Số 1765/QĐ-UBND

 27/04/2009

Ban trị sự

115. 

Miếu Thất phủ Thiên Hậu

Số 128 đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4

3130/QĐ-UBND 25/6/2009

Ban Quản trị

116. 

Miếu Nổi

Phường 5, Quận Gò Vấp

Số 1761/QĐ-UBND

10/4/2014

 

 

 

QUẬN PHÚ NHUẬN

117. 

 Chùa Phú Long

Số 58 đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 15 

Số 3265/QĐ-UBND 

27/7/2007

Ban trị sự

QUẬN TÂN BÌNH

118. 

Miếu Tân Kỳ, Miếu Ông Bổn

Số 1A/13 Tổ 13 Khu phố 2, đường Trường Chinh, Phường 14

Số 3039/QĐ-UBND 20/6/2009

Ban Quí tế

QUẬN TÂN PHÚ

119. 

Mộ ông Lý Tường Quang và bà Nguyễn Thị Lâu

Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hoà

 

Số 3131/QĐ-UBND 25/6/2009

Ông Lý Thanh Liêm

QUẬN THỦ ĐỨC

120. 

Chùa Thiên Phước

Số 37/217 Khu phố 8, Phường Trường Thọ 

 Số 24/2005/QĐ-UB  1/2/2005

 Ban Trị sự

121. 

Đình Thần Linh Tây

 Khu phố 2, Phường Linh Tây 

 Số 328/2003/QĐ-UB  31/12/2003

Ban Quí tế

122. 

Mộ Tiền hiền Tạ Dương Minh

Số 10 đường số 10, Khu phố 4, Phường Linh Chiểu 

 Số 3266/QĐ-UBND 

27/7/2007

 UBND phường Linh Chiểu 

123. 

Đình Bình Thọ

Đường số 2, Khu phố 7, Phường Trường Thọ

Số 3036/QĐ-UBND 20/6/2009

 Ban Quí tế

124. 

Chùa Sùng Đức

Số 50 đường số 3, Khu phố, Phường Trường Thọ

Số 3040/QĐ-UBND 20/6/2009

Ban Trị sự

 3.2 DI TÍCH LỊCH SỬ: 47

HUYỆN BÌNH CHÁNH

125. 

Đình Tân Túc

Ấp 2 Thị trấn Tân Túc 

 Số 325/2003/QĐ-UB  31/12/2003

 Ban Quí tế

126. 

Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968

 Ấp 4  Xã Vĩnh Lộc A 

 Số 119/2005/QĐ-UBND

12/7/2005

 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 14/6/2006 của UBND Huyện Bình Chánh).

127. 

Láng Le - Bàu Cò

Xã Tân Nhựt 

 Số 138/2003/QĐ-UB  5/8/2003

Ban Quản lý (hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 5547/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND Huyện Bình Chánh).

128. 

Rạch Già

Ấp 6  Xã Hưng Long 

 Số 4344/QĐ-UBND 

13/10/2008

Tổ quản lý khu di tích xã Hưng Long (công nhận theo quyết định số 2117/QĐ-UB ngày 01/9/2004 của UBND huyện Bình Chánh) 

HUYỆN CẦN GIỜ

129. 

Đình Dương Văn Hạnh

Đường Đương Văn Hạnh, Tổ 37, Ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn

Số 3129/QĐ-UBND 25/6/2009

Ban Quí tế

130. 

Đình Bình Khánh và Mộ Tiền hiền Trần Quang Đạo

Ấp Bình An - Bình Phước, Xã Bình Khánh

Số 2231/QĐ-UBND 02/5/2012

Ban Quản trị (thành lập theo Quyết định 795/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND huyện Cần Giờ)

HUYỆN CỦ CHI

131. 

 Đình Cây Sộp

Ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội 

 Số 5513/QĐ-UBND

 30/11/2006

 Ban Quí tế

132. 

Đình Tân Thông

Ấp Trung, Xã Tân Thông Hội

Số 5517/QĐ-UBND

20/10/2016

Ban Quí tế

HUYỆN HÓC MÔN

133. 

 Chùa Thiên Quang

Số 53/3 Ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh 

 Số 3268/QĐ-UBND 

20/8/2007

 Ban trị sự

134. 

 Đền thờ ông Phan Công Hớn

 Ấp Tây Bắc Lân, Xã Bà Điểm 

 Số 327/2003/QĐ-UB  31/12/2003

Dòng tộc ông Phan Công Hớn

135. 

Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9/1940

Số 20 đường Trần Văn Mười, Ấp Xuân Thới Đông 3, Xã Xuân Thới Đông.

Số 5167/QĐ-UBND 19/11/2010

 

QUẬN 1

136. 

 Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố  Hồ Chí Minh

Số 14  đường Cách Mạng Tháng Tám,  Phường Bến Thành 

 Số 139/2003/QĐ-UB

 5/8/2003

Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh

137. 

Quán Nhan Hương 

Số 02 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé

số 1515/QĐ-UBND

28/3/2014

 

138. 

Cột cờ Thủ Ngữ

Phường Nguyễn Thái Bình

Số 2440/QĐ-UBND

16/5/2016

 

QUẬN 10

139. 

 Chùa Ấn Quang

Số 243  đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9 

 Số 120/2005/QĐ-UBND

 12/7/2005

Ban Trị sự Thành hội Phật giáo

140. 

Chùa Từ Nghiêm

Số 415-417 đường Bà Hạt, Phường 4

Số 3128/QĐ-UBND 25/6/2009

 

QUẬN 12

141. 

 Chùa Khánh An - Cơ sở cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Số 1055/3D Quốc lộ 1A Khu phố 3, Phường An Phú Đông 

 Số 3269/QĐ-UBND 

27/7/2007

 Ban Trị sự

142. 

 Chùa Tường Quang - Trụ sở Hội Phật giáo cứu quốc tỉnh Gia Định, cơ sở của Tỉnh ủy Gia Định, Chi bộ xã An Phú Đông

Số 518/5C đường Vườn Lài, Khu phố 2,  Phường An Phú Đông 

 Số 3271/QĐ-UBND 

27/7/2007

 Ban Trị sự

143. 

 Đình Hanh Phú - Kho lương thực của Ban Tiếp tế tỉnh Gia Định ở Căn cứ An Phú Đông

Đường Vườn Lài, Khu phố 2,  Phường An Phú Đông 

 Số 3270/QĐ-UBND 

27/7/2007

 Ban Quí tế

144. 

 Miếu Cây Quéo

 Tổ 33, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây 

 Số 5514/QĐ-UBND 

30/11/2006

 Ban Quí tế

145. 

Đền thờ Nguyễn Ánh Thủ

Tổ 60 Khu phố 5, Phường Tân thới Nhất

Số 3948/QĐ-UBND

18/8/2011

Ông Lê Phùng Thuận

146. 

Đình Tân Hội

Khu phố 3, Phường Tân Hưng Thuận

Số 1517/QĐ-UBND

 

QUẬN 2

147. 

Căn cứ vùng bưng 6 xã

Khu Đồng Miếu, Khu phố 3, Phường An Phú 

 Số 4302/QĐ-UBND

 10/10/2008

 

148. 

 Đình An Phú

Khu phố 3, Phường An Phú 

 Số 5515/QĐ-UBND 

30/11/2006

 Ban Quí tế

QUẬN 3

149. 

 Chùa Xá Lợi

Số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7 

 Số 116/2005/QĐ-UBND 

12/7/2005

 Ban trị sự

QUẬN 5

150. 

Chùa Thiên Tôn

Số 117/3/2 đường An Bình, Phường 6

Số 696/QĐ-UBND 17/02/2011

 Ban trị sự

QUẬN 6

151. 

 Cơ sở bí mật của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định

Số 91 đường Phạm Văn Chí, Phường 1

 Số 4377/QĐ-UBND 

15/10/2008

Ban Dân tộc Thành phố

152. 

Mộ và đền thờ ông Phạm Văn Chí

Số 703 đường Phạm Văn Chí, Phường 7

Số 4301/QĐ-UBND 

13/10/2008

Ban Quí tế đình Bình Hoà

QUẬN 7

153. 

Gò Ô Môi

 Khu phố 1, Phường Phú Thuận 

 Số 4839/QĐ-UBND

 27/10/2006

UBND quận 7

154. 

Chùa Long Hoa

Số 1250/41 đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ

Số 1761/QĐ-UBND

10/4/2014

Hòa thượng Thích Viên Giác – Trụ trì

QUẬN 8

155. 

Chùa Thiên Phước

Số 1581 đường Phạm Thế Hiển, Phường 6

Số 1763/QĐ-UBND 27/4/2009

Ban trị sự

156. 

Chùa Pháp Quang - cơ sở cách mạng của liên quận 7-8 trong giai đoạn 1963-1975

 Số 71 đường Liên tỉnh số 5, Phường 5 

Số 1764/QĐ-UBND 27/4/2009

Ban Trị sự

QUẬN 9

157. 

 Căn cứ vùng bưng 6 xã

 Phường Tăng Nhơn Phú B và  Phường Phú Hữu 

 Số 4303/QĐ-UBND 

13/10/2008

 

158. 

 Chùa Bửu Thạnh

Số 50D đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường 

 Số 5513/QĐ-UBND 

30/11/2006

 Ban trị sự

QUẬN BÌNH THẠNH

159. 

 Đình Cầu Sơn

Số 218/1  đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26 

 Số 117/2005/QĐ-UBND 

12/7/2005

 Ban Quản lý di tích

QUẬN BÌNH TÂN

160. 

 Chùa Long Thạnh

Số 1756 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo 

 Số 185/2005/QĐ-UBND 

12/10/2005

Thượng tọa Thích Nhựt Ấn

161. 

Đình Tân Khai

Khu phố 6, đường Đình Tân Khai, Phường Bình Trị Đông

Số 2230/QĐ-UBND 02/5/2012

Ban Quí tế

 

QUẬN GÒ VẤP

162. 

Đình Hanh Thông

 

Số 125 đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 7

Số 1516/QĐ-UBND

28/3/2014

 

 

QUẬN PHÚ NHUẬN

163. 

 Chùa Từ Vân

Số 62 đường Phan Xích Long, Phường 1 

 Số 3264/QĐ-UBND 

27/7/2007

 Ni sư Thích nữ Như Nhàn

 

164. 

Chùa Quán Thế Âm

Số 90 đường Thích Quảng Đức, Phường 5

Số 3086/QĐ-UBND

25/5/2015

 

QUẬN TÂN BÌNH

165. 

 Kho bom Phú Thọ

 Công viên Tân Phước, đường Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9 

 Số 22/2005/QĐ-UB  01/02/2005

Ban QL Công viên Tân Phước - Công ty Công ích & Dịch vụ đô thị Tân Bình

QUẬN TÂN PHÚ

166. 

Mộ ông Nguyễn Quý Anh và bà Lý Thu Liên

Khu phố 1 đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa

Số 697/QĐ-UBND 17/02/2011

Bà Nguyễn Thị Bích Lan (trú tại số 59/7A Phạm Viết Chánh , P Nguyễn Cư Trinh , Q 1 – ĐT: 0909372266)

167. 

Đình Phú Thạnh

Số 111 đường Trần Quang Cơ, Khu phố 5, Phường Phú Thạnh

Số 3947/QĐ-UBND

18/8/2011

Ban Quản trị

168. 

Đình Tân Hòa Tây

Số 17/14 đường Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới Hòa

Số 2719/QĐ-UBND

28/5/2013

Ban Quí tế

169. 

Đình Hòa Thạnh

Số 396 đường Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh

Số 2720/QĐ-UBND

28/5/2013

Ban Quí tế

170. 

Đình Tân Sơn Nhì

Số 207 đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì

Số 5516/QĐ-UBND

20/10/2016

Ban Quản trị

QUẬN THỦ ĐỨC

171. 

Chùa Châu Hưng

Số 37 đường Cây Keo, Khu phố 1, Phường Tam Phú

Số 3946/QĐ-UBND

18/8/2011

Hòa thượng Thích Tắc Lãnh

 

Danh sách: Tải tại đây

Trung tâm Văn hoá Thành phố
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2495974