Hoạt động của Sở

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai công tác năm 2011

25/02/2011 03:28

Ngày 25 và 26 tháng 02 năm 2011 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai công tác năm 2011 với 06 nội dung chính:

Tổng kết đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch năm 2010; triển khai kế hoạch hoạt động năm 2011;

Tổng kết năm (05) năm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam;

Sơ kết 02 năm triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006 - 2010;

Tổng kết chương trình Hành động quốc gia về du lịch; chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng về du lịch; tổng kết chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia; chương trình kích cầu du lịch năm 2010; báo cáo chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

Công bố chương trình, kế hoạch triển khai chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020; chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2030;

Phát động phong trào thi đua năm 2011 và thi đua giai đoạn 2011 - 2016.

 

 

Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2495948