Hoạt động của Sở

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017-2022

31/08/2017 02:04

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-CĐVC ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Công đoàn Viên chức Thành phố về việc tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch số 06/KH-CĐS ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Công đoàn Sở về tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022;

Được sự chấp thuận của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, ngày 30 tháng 8 năm 2017, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 113/115 đại biểu được triệu tập có mặt đại diện cho hơn 1715 công đoàn viên đang sinh hoạt tại 36 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc. Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022

Ngay sau Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Công đoàn Sở do Đại hội bầu gồm 15 đồng chí đã tổ chức họp phiên đầu tiên của Ban Chấp hành, bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí (trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 03 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ); bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn gồm 05 thành viên (trong đó có Chủ nhiệm và 04 ủy viên); bầu Đoàn đại biểu gồm 16 đồng chí đại diện Công đoàn Sở tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 là Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó Chủ tịch là Đ/c Trần Quý Bình.

Đoàn đại biểu đại diện Công đoàn Sở tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố

Ngọc Hằng
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2480506