Hoạt động của Sở

Kế hoạch tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018 với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ"

06/03/2018 02:34

     Thực hiện Văn bản số 680/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” tại thành phố, ngày 05 tháng 3 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 1105/KH-SVHTT-XDNSVHGĐ về tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018 Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”.

     Hoạt động nhằm  đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và toàn xã hội trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Hướng các hoạt động về cơ sở, phát huy vai trò của địa phương trong thực hiện các hoạt động, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về: lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018; chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

     Thời gian: dự kiến 8g00, ngày 16 tháng 3 năm 2018 (thứ sáu).

     Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân Quận 5, số 203 An Dương Vương, phường 8, Quận 5.

     Thành phần tham dự: Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình, lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin 24 quận - huyện. Cán bộ phụ trách công tác gia đình 15 phường thuộc Quận 5, cán bộ tham gia công tác gia đình tại cộng đồng; thành viên nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; thành viên Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình; thành viên Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, Ban Điều hành khu phố/ấp, tổ trưởng tổ dân phố và người dân thuộc địa bàn Quận 5.

Thanh Lý
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494250