Hoạt động của Sở

Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cấp quận, huyện năm 2018

09/03/2018 10:11

     Nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình nói chung, báo cáo viên công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng. Đồng thời xây dựng và phát triển mạng lưới giảng viên, báo cáo viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; ngày 06 tháng 3 năm 2018, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1119/KH-SVHTT-XDNSVHGĐ về tập huấn bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cấp quận, huyện năm 2018.

     Theo đó, thời gian, địa điểm và nội dung tập huấn như sau:

       1. Thời gian: 03 ngày, dự kiến ngày 28, 29, 30 tháng 3 năm 2018.

       2. Địa điểm: Khách sạn Hoàng Ngân, số 29 – 31 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1.

       3. Nội dung tập huấn: gồm 6 chuyên đề:

          a. Chuyên đề 1: Các nội dung cơ bản của pháp luật về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

          b. Chuyên đề 2: Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

          c. Chuyên đề 3: Kỹ năng xây dựng và quyết toán kinh phí hoạt động công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

          d. Chuyên đề 4: Kỹ năng thuyết trình.

          e. Chuyên đề 5: Những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

          f. Chuyên đề 6: Kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Thanh Lý
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494430