Hoạt động của Sở

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao

20/03/2018 03:36

     Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2018, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì.

     Dự hội nghị có đồng chí Dương Công Khanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố; đồng chí Đặng Phi Công, Phó Trưởng phòng sở, ban, ngành, Trung ương – Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố; Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; Ban Thường vụ Công đoàn Sở; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

     Tại hội nghị đồng chí Võ Trọng Nam, Phó Bí thư Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, nhìn chung trong năm 2017 Đảng bộ Sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là lãnh đạo thực hiện có kết quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các giải pháp trong 07 chương trình đột phá của Thành phố và 06 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố có liên quan đến ngành. Các cấp ủy, chi bộ đã thể hiện được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thể thao và gia đình được tăng cường; các hoạt động văn hóa cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân; phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp và mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và tạo nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, là một trong hai đơn vị đứng đầu quốc gia, có đóng góp đáng kể cho thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Công tác vận động quần chúng được quan tâm lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể ổn định về tổ chức bộ máy và hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí Võ Trọng Nam, Phó Bí thư Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

     Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết năm 2017 và yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao   thành phố xây dựng Chương trình công tác năm 2018 gồm 7 nhiệm vụ cụ thể và 5 giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: tập trung tổ chức thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020; Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo đơn vị triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018.

     Tham dự Hội nghị, đồng chí Dương Công Khanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố đã phát biểu chỉ đạo hội nghị, trong đó có đánh giá kết quả đạt được trong năm 2017 và những hạn chế cần khắc phục trong năm 2018 đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở.

Đồng chí Dương Công Khanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vinh danh 2 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, vinh danh 2 đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên xuất sắc 5 năm liền; tặng giấy khen cho các chi bộ và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Dương Công Khanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên xuất sắc 5 năm liền

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân tặng giấy khen cho các chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017

Các cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 nhận giấy khen của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn Thị Thúy - Ảnh: Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494417