Hoạt động của Sở

Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019

03/01/2019 09:03

     Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

     Căn cứ Hướng dẫn số 5629/HD-SVHTT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019; Thực hiện Kế hoạch số 5909/KH-SVHTT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao năm 2019;

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở, vào lúc 08 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018 (thứ Sáu), Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức năm 2019, tại Hội trường Sở Văn hoá và Thể thao với sự tham dự của 165 công chức và người lao động đang công tác tại cơ quan Sở.

Đồng chí Nguyễn Mỹ Hạnh – Phó Chánh Văn phòng Sở phát biểu tại Hội nghị

     Tại Hội nghị đã thông qua và nhất trí với Văn kiện Hội nghị gồm: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2018 và Phương hướng năm 2019; Báo cáo phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Đồng thời báo cáo công khai minh bạch trước Hội nghị về tình hình sử dụng tài chính năm 2018. Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp và những vướng mắc của tập thể công chức và người lao động, Chủ tịch Đoàn (Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ quan) đã trả lời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về chế độ chính sách, quyền lợi, trách nhiệm của công chức và người lao động, từ đó đề ra những giải pháp khả thi để thực hiện có hiệu quả hơn trong năm 2019.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

     Cũng tại Hội nghị đã tiến hành bầu mới Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020 được tập thể giới thiệu 06 công chức, kết quả đã chọn được 05 công chức trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020. 

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020

Mỹ Hạnh - Ảnh: Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494315