Cải cách hành chính

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý IV năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

19/12/2019 10:31

     Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Báo cáo số 6189/BC-SVHTT về kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý IV năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

     Nội dung Báo cáo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494280