Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2497687

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh