Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2497683

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (đợt 2)