Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2498473

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường